Domokos Pál Péter Közművelődési Egyesület
Egyházaskozári Csángómagyar Hagyományőrző Együttes
 
 
Domokos Pál Péter Közművelődési Egyesület
1993-ban jött létre Egyházaskozáron.
Céljai:
 
A helyi hagyományok ápolása, renezvények szervezése, külföldi kapcsolatok ápolása,
az Egyházaskozári Csángómagyar Hagyományőrző Együttes működésének szervezése.
 
Névadója:
Az 1992-ben 91 évesen elhúnyt néprajzkutató:  Domokos Pál Péter, aki főként a moldvai csángók kultúráját igyekezett feltárni és bemutatni a világnak.
 
Az Együttes néhány tagja Domokos Pál Péterrel 1986-ban.
Médiatár
relIndexasc
DALSZÖVEGEK
Csángó himnusz
Csángó magyar, csángómagyar, Mivé lettél csángó magyar?
Ágról szakadt madár vagy te, Elvetedve, elfeledve.
 
Egy pusztába telepedtél, Melyet országnak neveztél,
De sem országod, se hazád, Csak az Úristen gondol rád.
 
Idegen nyelv bébortja nyom, Olasz papocskák nyakadon,
Nem tudsz énekelni, gyónni, Anyád nyelvén imádkozni.
 
Én Istenem hová leszünk, Gyermekeink, s mi elveszünk,
Melyet apáink őríztek, Elpúsztítják szép nyelvünket.
 
Halljuk áll még Magyarország, Úristenünk te is megáld,
Hogy rajtunk könyörüljenek, S elveszni ne engedjenek.
 
Mert mi is magyarok vagyunk, Még Ázsiából szakadtunk,
Úristen sorsunkon segíts, Csángómagyart el ne veszítsd.
 
Tegnap jártam zab aratni
Tegnap jártam zab aratni, ma menek kötözni,
Elvesztettem a bátyámat menek megkeresni.
Uccu pengő sarkantyú, térj el tőlem minden bú kedves angyalom.
 
A királyné a csárdában nem fér a bőrébe,
A királyné azt gondolja száz aranyat érne
Uccu pengő sarkantyú, térj el tőlem minden bú kedves angyalom.
 
Mikor kedves Laci bátyám szépen hegedülne,
Akkor én is választanék egy szép kék szeműcskét. Járnám véle ékesen, más nézné keservesen kedves angyalom.
 
 
Jere Mátkám este Guzsalyasba
Jere mátkám este guzsalyasba, Jere mátkám este guzsalyasba,
Néked adom húgom koszorúját, Néked adom húgom koszorúját.
Nem kell nékem senki koszorúja, Nem kell nékem senki koszorúja,
Kötik nékem az én koszorúmat, Kötik nékem az én koszorúmat.
Tisztán, tisztán fehér liliomból, Tisztán, tisztán fehér liliomból,
Körbe-körbe sárga violával, Körbe, körbe sárga violával.
]